0

5 ข้อเท็จจริงของ “บิล คลินตัน” ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

Posted on

บิล ครินตัน ประธานาธิบดีคนที่ 42 ของสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุดต่อจาก “จอห์น เอฟ. เคนเนดี”  ในปี ค.ศ.1992  เขาสามารถชนะ “จอร์จ ดับเบิลยู. บุช” ในการเลือกตัวชิงตำแหน่งประธานาธิบดี และยังได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถึงสองสมัย วันสุดท้ายที่เขาดำรงตำแหน่งคือ 19 มกราคม ปี ค.ศ.2001 แต่ทุกวันนี้ยังคงทำงานเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆในประเทศอยู่ 1.ผู้ชายที่แต่งงานกับแม่ของเขาเสียชีวิตไป 3...